Số sản phẩm: 1 - Lượt truy cập: 234155 - Online: 5 - Lần cập nhật mới nhất: 12-01-2018
Danh mục sản phẩm
Dịch vụ
Vận chuyển Piano

Sửa chữa Piano 

 

Có người đã dùng được cây đàn piano (đã qua sử dụng ) thêm 10 năm, 20 năm, 30 năm hay có những người còn dùng được lâu hơn nữa,có khi nào bạn thắc mắc là tại sao không?

BẠN ĐÃ TỪNG NGHĨ KHI PHẢI CHUYỂN NHÀ HAY DI DỜI CÂY ĐÀN PIANO TỪ VỊ TRÍ NÀY SANG VỊ TRÍ KHÁC PHẢI LÀM